LETO...

Vse se je začelo v Delavnici pod posebnimi pogoji v Solkanu (v sklopu Centra za socialno delo Nova Gorica) pred 40 leti, kasneje v VDC Solkan. Naše strokovno delo in skrb je bila najprej namenjena osebam s posebnimi potrebami. Bili smo prva oblika varstva in zaposlitve odraslih invalidnih oseb na Severnoprimorskem in med prvimi desetimi v Sloveniji. Postali smo pomemben center ustvarjanja, vključevanja invalidnih oseb v delo, šport, kulturo in prosti čas.

LETO 2005-2006


VDC Nova Gorica je bil ustanovljen s sklepom Vlade Republike Slovenije dne 13.12.2005. Od dne 01.06.2006 deluje samostojno.

 

LETA 2007


Smo kot samostojni VDC Nova Gorica strokovno pot nadaljevali z institucionalnim varstvom v na novo odprti Enoti Stara Gora. Enota je bila prvotno namenjena osebam s težjimi in težkimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

 

LETO 2008

Pričeli smo s sprejemi oseb po pridobljenih možganskih poškodbah. Nekatere poškodbe ali bolezni puščajo za sabo posledice, za katere je potrebna celostna rehabilitacija, ki jo v Enoti Stara Gora izvajamo izjemno strokovno in odgovorno. 

LETO 2009

Začetek programa varstva, vodenja in zaposlitve v Enoti Stara Gora za  osebe po možganski poškodbi.

LETO 2010

Varstveno delovni center Nova Gorica je leta 2010 z odprtjem Stanovanjske skupine v Novi Gorici sledil aktualnim razvojnim ciljem na področju socialnega varstva, med katerimi je tudi deinstitucionalizacija storitev. 

 

LETO 2014

Prenova naše najstarejše Enote Solkan, ki deluje kot dnevni center za osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju.

LETO 2015

Z Goriškim centrom, smo v bivalni enoti in dnevnem centru pridobili mesta za osebe z motnjo v razvoju. Pri tem nam je bila v veliko podporo in lokalna skupnost ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da je prisluhnil potrebam VDC Nova Gorica, ter nas ves čas spremljal in strokovno podpiral, bodisi preko organov ali sveta zavoda. Ob skrbi za uporabnike pa ne moremo mimo njihovih svojcev, ki nas spremljajo, čutijo naš medsebojni odnos, zato je potrebno, da se posvečamo tudi njim, ko nas potrebujejo.

LETO 2016


Zaradi utesnjenosti v Enoti Stara Gora poiskali novo lokacijo – Hišo sv. Justa na Vogrskem za osebe po pridobljenih možganskih poškodbah v dnevnem programu. S programi na zunanjih lokacijah smo še povečali številne dejavnosti na delovnem in športno rekreacijske področju, ki potekajo izven naših enot, še bolj smo se približali lokalnemu okolju in z njim ustvarili posebno povezanost. 

Odraz teh vezi so številni prostovoljci. Dnevno nam podarjajo svoj čas in profesionalna znanja. Prevzeli so dejavno vlogo pri uporabniku ali v skupini, da bi se le-ti lahko še bolj vključili v družbo in z njihovo pomočjo pridobili pomembne izkušnje. 

LETO 2023

Z Rekonstrukcijo in dozidavo objekta na Trnovem; pridobivamo možnost izvedbe deinstitucionalizacije zavoda, in s tem razbremenitev naše najbolj obremenjene enote Stara Gora, s katero se soočamo v zavodski obliki institucionalnega varstva, kjer vključujemo 75 uporabnikov, odpravo tri in več posteljnih sob ter dvig kvalitete življenja uporabnikov in njihovih svojcev.