Zdravstveno negovalna služba ima zaposlene diplomirane medicinske sestre, tehnike zdravstvene nege, bolničarje -  negovalce in oskrbovalce. Delo zdravstveno negovalne službe poteka štiriindvajset ur, vse dni v letu. 

Delo je prilagojeno uporabnikom z motnjo v razvoju in tistim s pridobljeno možgansko poškodbo in okvaro gibalnega aparata. 

Zdravstveno negovalna služba se bo v prihodnje še razvijala, tako s strokovnega kot organizacijskega in kadrovskega vidika. Vsebina dela zdravstveno negovalne službe je zdravstvena oskrba in nega uporabnikov v preventivnem in kurativnem pomenu. V tem sklopu nalog in opravil imata pomembno vlogo tudi fizioterapija in delovna terapija. Zdravstveno negovalna služba obsega skrb za uporabnika kot osebnosti z vsemi fiziološkimi, psihičnimi in socialnimi potrebami. 

V centru imamo splošno ambulanto, v kateri dela zdravnik splošne prakse in sicer ob torkih in četrtkih, v primeru večjih zdravstvenih težav tudi večkrat. Center ima podjemno pogodbo s psihiatrinjo.

Uporabnike sprejemamo iz bolnišnic, kliničnih centrov, ostalih zavodov in URI Soča. Nekateri pridejo od doma.

Zdravstveno negovalna služba
Zdravstveno negovalna služba
Zdravstveno negovalna služba
Zdravstveno negovalna služba