Rehabilitacija pomeni ponovno usposabljanje, učenje, trening aktivnosti, ki smo jih nekoč že znali. Končni cilj vsake rehabilitacije je razvoj preostalega potenciala organizma do take mere, ki zagotavlja najoptimalnejšo vključitev poškodovanega ali bolnega v delovno okolje.

Kdo so člani rehabilitacijskega tim?
Rehabilitacijski tim sestavljajo fizioterapevt in delovni terapevti. Zaradi specifičnih zdravstvenih težav poteka sodelovanje tudi z ostalimi člani strokovnega tima. Nemalokrat v terapije vključijo tudi svojce, saj uporabnikom prisotnost svojcev predstavlja večjo motivacijo pri sodelovanju na terapiji. Tako svojci vidijo, kako same terapije potekajo, sočasno pa tudi terapevti poučijo svojce pravilnega rokovanja tako z njihovim bližnjim kot medicinsko tehničnimi pripomočki.

Kako poteka rehabilitacija?
Rehabilitacija v zavodu poteka celostno. Terapevti najprej opravijo testiranja in skupaj z uporabnikom in njihovimi svojci opredelimo cilje. Fizioterapevt vključujejo v obravnave tehnike manualne terapije, trening ravnotežja in elektro terapijo. Pri delovnoterapevtskih obravnavah je največji poudarek pri izvajanju dnevnih aktivnosti (učenje oblačenja, slačenja, umivanja zob,..), izvajanju aktivnosti kognitivnega treninga, funkcionalni gibljivosti (učenje vožnje z invalidskim vozičkom, učenje presedanja iz postelje na voziček in obratno, obvladovanje ožjega in širšega okolja) in osamosvajanju pri vračanju v družbeno okolje (nakupovanje, rokovanje z denarjem,…) 

Terapevti v svoje terapije vključujejo tudi hidroterapijo, z osnovami Halliwickove metode, ki temelji na filozofiji poudarjanja pomembnosti prijetnih izkušenj. Metoda izključuje uporabo plavalnih pripomočkov, saj se tako razvije večja povezanost med terapevtom in uporabnikom. 

Rekreacija
Pri prosto časovnih aktivnostih pa se vključuje še članica tima, ki v našem zavodu skrbi za rekreacijo. Uporabniki se tako vključujejo v sprehode, balinanje, namizni tenis, košarko, plezanje, nogomet, šah, tačke pomagačke, aktivnosti z živalmi, rekreacijo v bazenu, obiske konjeniškega kluba, sproščanje, ter rekreativne izhode v bližnjo in daljno okolico. 

IMG_20210607_104448.jpg
IMG_20210608_093411.jpg
IMG_20210608_104141.jpg
232495266_4795773200450527_6613520657914609660_n.jpg