Komu je namenjeno?

Namenjeno je odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju in odraslim osebam s pridobljeno možgansko poškodbo in okvaro gibalnega aparata. 

Katere oblike institucionalnega varstva izvajamo? 

  • institucionalno varstvo (celodnevno)

  • dnevno institucionalno varstvo (storitev do 10 ur dnevno)

  • občasne namestitve (kratkotrajnega značaja)

Storitev poteka na treh lokacijah:

  • Enota Stara Gora za 75 uporabnikov

  • Stanovanjska skupina Ledine za 5 uporabnikov

  • Goriški center – bivalna enota za 24 uporabnikov.

Z namenom širjenja socialne mreže in ohranjanja stika z lokalno skupnostjo imajo uporabniki na voljo veliko aktivnosti, v katere se vključujejo prostovoljno na podlagi lastnega interesa. Dejavnosti organiziramo tudi izven zavoda in se udeležujemo prireditev ne le v domači občini ampak tudi drugje po Sloveniji. V poletnem času organiziramo letovanja. Izven zavoda organiziramo veliko rekreativnih dejavnosti, predvsem aktivnosti z živalmi. 

Kako se nam lahko pridružite?