Varstveno delovni center Nova Gorica

Klanec 14 a, 5250 Solkan

Uprava na lokaciji: Sedejeva ulica 10, 5000 Nova Gorica

Tel.: 05 3350 600

Fax.: 05 3350 601

DŠ: SI59761750

TRR: SI56011006000016513      SWIFT koda: BSLJSI2X


 

Uprava: Sedejeva ulica 10, 5000 Nova Gorica

Direktorica Maša Černe, univ. dipl. soc. del., samostojna svetovalka 
05 3350 602 

Poslovna sekretarka Mirjam Škarabot, poslovna sekretarka
05 3350 606 

Vodja finančno računovodske službe Adrijana Kos, univ. dipl. eoc
05 3350 612 


 

Enota Stara Gora: Liskur 23, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica

Vodja enote Stara Gora in vodja ZNO Metka Plesničar, dipl. babica
05 3350 611, 031 729 981 

Vodja zdravstvenega tima, dežurna medicinska sestra
05 3350 618 

Vodja rehabilitacijskega tima v Stari Gori Mihaela Božič, dipl. del. terapevtka, samostojna svetovalka
05 3350 613 

Vodja institucionalnega varstva v Stari Gori Neda Brezavšček, univ. dipl. soc. del.
05 3350 621 

Vodenje komisije za sprejem, premestitev in odpust Špela Mohorič, mag. soc.
05 3350 620 

Vodenje osnovne oskrbe Ivan Židanik
05 3350 605, 040 511 322 


 

Enota Goriški center: Sedejeva ulica 10, 5000 Nova Gorica

Vodenje programa vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji Romana Mikola, univ. dipl. socialna pedagoginja, višja svetovalka
05 3350 650, 031 666 396 
 

Koordinator institucionalnega varstva v Goriškem centru in stanovanjski skupini Ledine Aleš Muhič, univ. dipl. soc. pedagog, višji svetovalec
05 3350 651, 064 177 780